Ana Baptisten

De Ana-baptisten waren de zogenaamde 'vroege baptisten'. Er zijn diverse groeperingen welke met deze naam betiteld werden. Over het algemeen bedoelt men de "vroege" baptisten uit de 16e eeuwse Euopa omdat de beweging toen meer bekendheid kreeg.

Oorsprong

Aangezien er geen sprake is van één kerkgenootschap of beweging is het moeilijk een oorsprong van de beweging of opvattingen te duiden anders dan de door henzelf meestal gegeven oorsprong: de Bijbel.

Vervolging

De anabaptisten waren zeer vaak het slachtoffer van vervolgingen, zowel door de Rooms Katholieke Kerk, als door de Reformatoren. Een bekend voorbeeld van vervolging door de Reformatoren was Felix Manz. Ter dood gebracht door de Protestantse autoriteiten in 1572 vanwege zijn 'doperse opvattingen'. Manz werd omgebracht door hem aan een paal vastgebonden in een rivier te gooien zodat hij verdronk. Daarvoor had hij vele jaren in gevangschap doorgebracht vanwege zijn "over-doop". De eerste Reformator die overging tot harde vervolging van de 'wederdopers' was Zwingli. Het verdrinken van 'wederdopers' of 'anabaptisten' werd "de derde doop" genoemd door de vervolgers.

Als voorlopers van het Ana-Baptisme kan men ondermeer de Waldenzen zien en vele andere Christelijke groepen in Europa. Een voorbeeld van dergelijke Christenen vinden we in de literatuur.

In het jaar 1157 en vervolgens in 1166 werden in Oxford respectievelijk 30 en 80 (volwassen) gelovigen, die vanuit Frankrijk waren gevlucht voor de Roomse vervolging, voor Koning Henry II gebracht waar zij vrijuit getuigden van hun geloof en opvatting dat men "kinderen niet diende te dopen totdat zij op de leeftijd van begrip waren gekomen". Op de vraag tot welke kerk zij behoorden antwoorden zij de koning dat zij "Christenen" waren en als enig gezag voor hun opvattingen de Bijbel accepteerden. De Kerk van Engeland eistte hun executie maar aangezien de koning hiervoor geen wettelijke grondslag kon vinden (er bestond géén wet in Engeland die hun opvattingen verbood, vandaar ook dat zij daarheen gevlucht waren) liet hij ze vrijuit gaan maar éérst liet hij ze aan hun voorhoofd brandmerken, ten teken dat zij vogelvrij waren. Een aantal van hen keerde terug naar Europa waar zij -eenvoudig te herkennen aan hun brandmerk- werden gearresteerd en ter dood werden gebracht op bevel van de Paus. Een aantal stierf de hongerdood. Een gedeelte van deze gelovigen echter bleef in Engeland over en bleven trouw het Evangelie verspreiden tot in de tijd van Wycliffe. Vanaf dat moment brak, onder druk van de Roomse kerk, vervolging uit tegen "de ketters".

Dat we eerder in de geschiedschrijving niet veel van deze groeperingen hoorden is verklaarbaar: tot aan ca. het jaar 1100 was het vrij gebruikelijk dat gelovigen, in navolging van de Nieuw-Testamentische gebruiken, volwassen werden gedoopt.

Hedendaagse Ana-Baptisten

Tegenwoordig beschouwd men de Amish, Vergadering van Gelovigen, Mennonieten, Zevende dags Adventisten, Baptisten e.a. groepen als (de) vertegenwoordigers van de opvattingen uit het Ana-Baptisme.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License