Baal
Baal

Het woord Baäl is een algemeen woord dat 'heer' betekent. Het wordt (werd) meestal gebruikt om een afgod aan te duiden

- die een god (heer) van de Kanaänieten was
- die aantrekkingskracht op het oude Israël uitoefende
- die als de god van de zon werd beschouwd
- en als de drager en oorsprong van het natuurlijke leven.

In het oude oosten werd een god verbonden aan een bepaald gebied. Buiten zijn eigen gebied zou zo'n god geen invloed hebben. De de Baals-dienst was daarop geen uitzondering. Elke stad of streek had zijn eigen "Baäl", heer, of Baäls-dienst. Zo was er de Baäl-Peor (Baäl van de Peor), Bamot-Baäl (een hoogte waar de afgodsdienst werd gehouden), Num. 22:41, ook "de hoogte van Baäl" (SV) genoemd. etc.

De baäls-dienst was een wrede godsdienst. Deze 'godheid' werd beschouwd als de god van de donder en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. De volgelingen van Baäl waren grote tegenstanders en bestrijders van de God van de Israëlieten en omgekeerd. Baäl, wat "meester", "eigenaar", of "echtgenoot" betekent, werd volgens hen aanbeden als mannelijke afgod. De aanbidding van Baäl werd dikwijls gekoppeld aan de godin Astarte, de vrouwelijke tegenhanger.

De aanbidding van Baäl ging niet alleen gepaard met de wellustige praktijken van vruchtbaarheidscultussen, maar ook praktijken als het offeren van kinderen omdat men geacht werd het eerstgeborene te schenken aan de godheid om diens zegen af te smeken. Bekend is dat de Carthagers dit (ook) deden. De aanbidders van Baäl aten ook de offers die gebracht werden aan de doden en sneden zichzelf met zwaarden en speren.

Toen Israël het land Kanaän introk moesten ze de afgoderij dan ook vernietigen en het land zuiveren. Dit hebben zij nooit volledig gedaan met als gevolg dat deze afgodendienst bleef bestaan en later zelfs door hen, gedeeltelijk, werd overgenomen.

Moloch

Baal is in de Bijbel ook bekend als 'Moloch', eigenlijk de Baäl Moloch. De hebreeuwse letters מלך (mlk) wat staat voor melek of melech (koning). In de Masoretische, Hebreeuwse, tekst als mōlek (vertaald naar moloch).

Afbeelding: een 'baäls'-beeldje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License