Bloed

Leven zit in het bloed. Jezus gaf zijn bloed, dus zijn leven, voor ieder mens. Het bloed reinigt ons van zonde. Zonder bloed is er geen vergeving.

In het Oude Testament was de "bloedstorting" (= offeren van dieren) daarom noodzakelijk en tevens een beeld van wat later zou gaan gebeuren; het "offer" van Christus Jezus. De bloedstorting in het OT was een bedekking van de zonde. Christus offer is een wegname van de zonde omdat hij niet alleen stierf en zijn bloed 'gaf', maar tevens ópstond uit de dood en zo de dood -het gevolg, zichtbaar en tastbaar resultaat van de zondeval- overwon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License