Christipedia
=potloden.jpg?size=thumb

Christipedia.nl is een bijbelgetrouwe internet-encyclopedie voor christenen, met nadruk op onderwerpen die voor christenen interessant zijn of hen aangaan.

De informatie groeit door bijdragen van vrijwilligers. Deze stellen een artikel op, vullen een bestaand artikel aan, plaatsen een afbeelding, verwijzen naar een filmpje, verbeteren de tekst enz. Het aantal en de kwaliteit van de artikelen zal daardoor een opgaande lijn vertonen.

Voor de schrijvers is de Bijbel het onfeilbare woord van God, dat betrouwbaar en gezaghebbend spreekt over God en mensen, de zichtbare en de onzichtbare wereld, verleden, heden en toekomst. De Heilige Schrift werpt licht op tal van onderwerpen, verrijkt onze kennis en is een lamp op ons levenspad.

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Christipedia: samen schrijven voor de gemeente van God en voor het christelijk onderwijs.

Externe link: Christipedia

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License