Duizendjarig Rijk

Het Duizendjarig Vrederijk is een toekomstige periode in de heils- en wereldgeschiedenis.

De periode duurt duizend jaar (Openbaring 20). Satan zal dan gebonden zijn. Tijdens deze periode regeert Christus op deze aarde en zullen alle volkeren hem onderdanig zijn. Jeruzalem zal het centrum van de wereld zijn.

Na de periode van duizend jaar zal de Satan weer vrijgelaten worden. Hij zal de volkeren wederom verleiden en misleiden en aanzetten tot opstand. Dit zal een korte periode zijn, waarna de Satan voor eeuwig in de hel zal geworpen worden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License