Eeuwig Leven

Deel hebben aan eeuwig leven betekent deel hebben aan het leven van de Eeuwige.

Iedere gelovige die verborgen of geborgen is in Christus heeft eeuwig leven Johannes 3:16. Dit betekent dat eeuwig leven ook verwijst naar een relatie en niet alleen spreekt over een oneindige tijdsperiode na dit leven. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie Jezus niet volgt is op de verkeerde weg, is misleid en heeft het (eeuwige) leven niet.

Eeuwig

Het woord "eeuwig" kent meerdere uitleggingen. Zo kan het betekenen: een zekere, langdurige, periode. Een periode zonder begin of einde, etc. Over het algemeen is echter de bedoeling en uitlegging: een periode zonder begin en zonder einde, een voor altijd durende periode.

Eeuwig vuur

De Bijbel spreekt over "eeuwige straf" (gepresenteerd als parallel met "eeuwig leven" voor de gelovigen), "eeuwig afgrijzen", een continuatie van "pijniging dag en nacht tot in alle eeuwigheid" en over "hels vuur" dat op gezag van Jezus zo onaangenaam is dat je het tot ELKE prijs zou moeten vermijden. Jezus spreekt uiteraard over de poel des vuurs. Uit zijn woorden concluderen we dat de poel des vuurs bewust ondergaan wordt (met daarbij de kanttekening dat het hier geen letterlijk vuur betreft maar een vuur zoals dat I Pet.4:12 een oordeel is, zoals dat in I Pet.4:17 gevonden wordt).

I Pet.4:17 is een interessante tekst in dit verband. We lezen daar dat de gelovigen (het "huis Gods" en "ons") zich NU reeds in het oordeel bevinden en dat dit het BEGIN is van het oordeel. Het oordeel voor gelovigen (waarover ook I Cor.11:31-32 spreekt) wordt (eveneens) bewust ondergaan zodat de betrokkene een leerproces doormaakt. Als dit voor het BEGIN van het oordeel geldt, geldt het uiteraard ook voor de REST van het oordeel, dat blijkens hetzelfde I Pet.4:17 komt over hen die "het evangelie ongehoorzaam zijn".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License