Erfzonde

Met "erfzonde" wordt zonde bedoeld die erfelijk wordt overgedragen van een mens op zijn nakomelingen.

De leer van de erfzonde houdt in dat ieder mens, vanaf zijn geboorte, besmet is met zonde als gevolg van de zondeval. Iemand is in principe niet verantwoordelijk voor de zonden van zijn ouders en zal er ook niet voor gestraft worden (Ezechiël 18). Van wie je afstamt is niet vrijwillig. Het kan daarom niemand verweten worden van wie hij afstamt. Of iemand besmet is met zonde is wel iets 'verwijtbaars'. In de Bijbel worden mensen erop aangesproken als ze zondigen.

Niet verantwoordelijk?
De conclusie zou dus kunnen zijn dat de mens niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de 'erfenis' welke door de zondeval is 'doorgegeven'. Echter, door de zondevál is de hele wereld onder de vloek van de zonde gekomen; door (te verlangen naar) de kennis van 'goed en kwaad' (Genesis 2, 3) heeft de mens, de mensheid, de 'erfzonde' over zichzelf afgeroepen.

De zonde welke bedreven werd door Adam en Eva, de ongehoorzaamheid aan hun Schepper, wordt door elk ongelovig mens herhaald. Aangezien God de Schepper van het leven is, mag Hij van de mens verlangen dat deze Hem dient. Zolang de mens dat niet doet, is er sprake van 'erfzonde' oftewel het herhalen van de zonde van Adam en Eva.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License