Eschatologie

Het woord Eschatologie komt uit het grieks en is een samenvoeging van de woorden "eschatos" en "logos". Eschatos = "einde" en logos = "woord".

Eschatologie is dan ook de "informatie" over "het einde", in dit verband: het einde van de tijd, of van de aarde, ook wel 'de eindtijd' genoemd. In dit verband moeten we ook denken aan zaken als de Opname (wegrukking) van de Gemeente en het Duizendjarig Rijk.

In de Bijbel wordt naar het einde van de menselijke geschiedenis, met name in de bijbelboeken Daniël en Openbaring, veel verwezen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License