Exodus

Inleiding

Exodus is het tweede boek van de Bijbel. Het maakt onderdeel uit van de eerste vijf boeken van de Pentateuch. De Pentateuch bestaat uit de volgende vijf boeken Genesis, Exodus, Leviticus?, Numeri? en Deuteronomium?. In de Joodse traditie worden deze boeken de Thora genoemd.

Exodus betekend in het Grieks “uittocht” , dit is het centrale onderwerp van het boek. Het is een vervolg op de geschiedenis beschreven in Genesis. Je kunt zeggen zonder Genesis was er geen Exodus. Dat het een vervolg is van Genesis kunnen we meteen in de eerste verzen lezen. Het boek begint met “Dit nu” (Ex.1:1), het geen eigenlijk betekend “En” zo vervolgt zich de geschiedenis.

Schrijver

Vanaf ongeveer 450 v.Chr., dat is vanaf de tijd van Ezra en Nehemia werden de boeken van de Pentateuch veronderstelt door Mozes te zijn geschreven. Ze worden daarom ook wel “de vijf boeken van Mozes” genoemd.

Inhoud

De inhoud zouden we kunnen verdelen in de volgende delen:

1) De slavernij. (Ex. 1: 1-22)
2) De uittocht. (Ex. 3 - 4)
3) Het Pascha. (Ex. 12-19)
4) Het geven van de wet. (Ex. 20-24)
5) De bouw van de Tabernakel. (Ex. 25-40)

De slavernij

Het boek Genesis eindigt met de dood van Jozef. Zijn vader en zijn hele familie wonen ook in Egypte, door een hongersnood zijn ze door Jozef naar Egypte gegaan. De eerste 20 verzen geven in het kort weer wat er sindsdien gebeurde, na de dood van Jozef, waar een familie uitgroeide tot een volk dat uit eindelijk onderdrukt werd.

De uittocht

Het begint met de geschiedenis van Mozes, hoe hij te vondeling werd gelegd en opgroeide aan het hof van de farao, maar in zijn hart altijd een Israëliet bleef. Hij werd met achterdocht bekeken door zijn volksgenoten , vanwege zijn opvoeding aan het hof. Uit eindelijk vermoorde hij een Egyptenaar. Trok weg en werd door God? geroepen om Godsvolk uit te leiden uit Egypte. Hij pleitte aan het hof voor het laten gaan van het volk Israël naar het beloofde land. Bekend zijn de tien plagen, die uiteindelijk leidde dat de farao het volk liet gaan.

Het Pascha

De geschiedenis van het Pascha is het duidelijkste verwijzing van het Oude Testament op onze persoonlijke redding door geloof in het vergoten bloed van de Here Jezus Christus?. Het Paaslam wijst op Christus. Het hoofdstuk over het Pascha is het hart van het boek over de redding van Israël uit Egypte. In gehoorzaamheid werd het Pascha gehouden, terwijl de tiende plaag zou komen, het bloed op de deurpost, was het teken van redding, de doodsengel ging voorbij, de redding was nabij.

Het geven van de wet

Op de berg Sinaï gaf God aan Mozes de wet, die werd verwoord in de Tien Geboden. Het zijn de leefregels die God gaf om in rust en vrede te kunnen leven. De wet is te verdelen in twee delen:

1. De wetten betreffende de houding van de mens ten opzichte van God.
2. De wetten betreffende de houding van de mens ten opzicht van zijn medemens.

De wet doet ons de zonde kennen en geeft aan dat alleen door het bloed er reiniging mogelijk is, verwijzing naar het offer van Jezus Christus. De wet moest het volk ook bewaren.

De bouw van de tabernakel

Exodus eindigt met de bouw van de tabernakel en de instelling van de offers en de priesterdienst. Alles rondom de tabernakel is een verwijzing Christus. De voorhof met het altaar en wasvat zegt dat Christus ons zondoffer is, het wasvat naar de doop om het heilige binnen te kunnen gaan. Het Heilige,waar de gouden kandelaar staat, die zegt dat Christus het licht der wereld is. De toon broden die vertellen dat Christus het brood des levens is. Het reukofferaltaar dat Christus onze voorspraak bij God is.

Het Heilige der Heilige met het voorhangsel dat verwijst naar het lichaam van Christus die voor ons verbroken is. De ark van het verbond teken van Gods Tegenwoordigheid. In het Heilige der Heilige kwam eenmaal per jaar de hogepriester om verzoening te doen voor het hele volk, dit verwijst naar Christus die eens en voor altijd verzoening heeft gedaan voor ons allemaal door Zijn leven voor ons te geven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License