Genade

Wanneer de Bijbel spreekt over genade wordt in het algemeen bedoeld dat je iets krijgt, als mens, waar je geen recht op had. Een onverdiende gunst, barmhartigheid, vergeving. Volgens het woordenboek ook: bovennatuurlijke hulp die God aan de mens geeft om zijn eeuwige bestemming te bereiken.

De genade Gods is de mens gegeven doordat Jezus, de zoon van God, in menselijke gedaante aan het volk Israel verscheen en door kruisiging de dood vond waarna hij na drie dagen weer opstond uit de doden.

Daarmee waren de zonden van de gelovige mens voorgoed uitgewist. Indien een mens gelooft dat Jezus zijn Heiland is, de enige weg ten eeuwig leven, ontvangt hij de genade Gods en is op grond daarvan behouden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License