God

Wij kunnen God leren kennen via de Bijbel, Zijn woord. Jezus zei in Johannes 17:3 het volgende: "Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God".

God openbaart zich als (o.a.) de Schepper, de Eeuwige, de Alom-tegenwoordige, de Almachtige, Alwetende, Heilige, Rechtvaardige, Liefdevolle, Getrouwe en andere titels en namen.

Christenen geloven niet in een mysterie-godsdienst. Zij geloven namelijk dat God een persoonlijkheid is die Zich heeft geopenbaard onder zijn eigen-naam, vertaald: de Ik Ben of Ik zal zijn, die ik zijn zal. Daarnaast heeft God zich geopenbaard in de persoon van Christus Jezus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License