Heilige Geest

De Heilige Geest is de Geest van God. Met Pinksteren is Hij als "plaatsvervanger van Jezus" naar de aarde gekomen. Hij helpt, troost, bemoedigt en vermaant. Hij laat de wereld zijn ongelijk zien wat betreft zonde, rechtvaardigheid en oordeel.

Een gelovige ontvangt de Heilige Geest. Door Hem komen er "stromen van levend water" uit een gelovige. Doordat de gelovigen in Hem zijn ondergedompeld, vormen zij samen een eenheid. De Heilige Geest is de "verzegeling" van de gelovige en het "onderpand" van wat voor de toekomst beloofd is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License