Herziene Statenvertaling

De Herziene Statenvertaling is een 'hertaling' van de oorspronkelijke grondteksten (op basis van de Textus Receptus, waar ook de Staten Vertaling op gebaseerd is) op initiatief van de Gereformeerde Bond. De hertaling wordt gedaan door een twintigtal theologen. Bij de herziening van de vertaling wordt nadrukkelijk ook weerklank gezocht bij theologisch geschoolden uit andere kerkelijke stromingen, commentaren, op- en aanmerkingen worden, voorzover deze toegevoegde waarde hebben, door de theologen in overweging genomen en leiden af en toe tot aanpassingen van de vertaling.

De Herziene Statenvertaling is daarmee een nieuwe bijbelvertaling. Uitgangspunt is dat de tekst van de oorspronkelijke Statenvertaling door meer dan 50% van de jongeren niet begrepen wordt en daarom gemoderniseerd moet worden. Naar het oordeel van de vertalers is de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling te progressief.

Van Wikipedia:
Een ander argument voor de nieuwe Statenvertaling is dat de Statenvertaling de enige Nederlandstalige Bijbel is die afstamt van de groep manuscripten die bekend staat als de "textus receptus" voor het Nieuwe Testament en de Masoretische tekst voor het Oude Testament. Alle andere nieuwe Nederlandstalige vertalingen maken gebruik van de "kritische tekst" die eind 1800 door Wescott en Hort is gemaakt. Voor het Oude Testament wordt een Katholieke grondtekst gebruikt. Hierdoor missen er in de nieuwere Bijbelvertalingen een aantal woorden, benamingen voor God en Christus en complete verzen.

De Stichting Herziening Statenvertaling stelt:
Met deze herziening wordt beoogd de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Daarom is er naar gestreefd om door hertaling de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

De vertaling is, voorzover gereed, online te lezen op de website van de Stichting. De Stichting maakt gebruik van de Textus Receptus zoals deze is uitgegeven door de Trinitarian Bible Society.

Externe links:
Herziene Statenvertaling
Trinitarian Bible Society

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License