Jezus

Christenen geloven dat Jezus van Nazareth Johannes 18:7, de "zoon van God" is. Door Christenen wordt Jezus dan ook de Christus of Messias genoemd.

Jezus leefde van ca. het jaar 4 voor de jaartelling tot ca. 30 (sommigen menen later) na de jaartelling. Zijn leven en werk is beschreven in de eerste vier boeken, Evangeliën, van de Bijbel. Na zijn dood door kruisiging stond Hij op de derde dag vanaf zijn kruisiging op uit de dood.

Jezus is de centrale persoon in het Christelijke geloof en het geloof in Jezus is wat het Christendom onderscheid van alle andere religies. Christenen geloven dat Hij zowel God als mens was. Het geloof in Jezus Christus is wat de mens kan redden Johannes 3:16,17 doordat door Hem de relatie tussen God en mens hersteld is. Jezus maakt deel uit van de Drie-eenheid, bestaande uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

"Jezus" heeft dezelfde betekenis als het Oudtestamentische "Jozua". Het betekent "De Here redt". Het was een veel gebruikte naam onder de Joden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License