Kruis

Met het Kruis wordt een heilsfeit bedoeld: de kruisiging en de plaatsvervangende dood van Jezus Christus. Hij stierf als plaatsvervangend offer (Lam van God) voor de zonden van ieder mens. Aan het Kruis nam Jezus de vloek over de mensheid op zich.

Bijbels gezien is iemand die aan het "hout hangt" een vervloekt iemand. Jezus droeg onze vloek op het kruis opdat eenieder die in Hem gelooft (in zijn plaatsvervangend offer) bevrijd zou worden van zondelast en eeuwig leven ontvangt.

De kruisiging was een van de meest wrede methoden om iemand ter dood te brengen en werd regelmatig toegepast door de Romeinen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License