Liesveldt Bijbel

Te Antwerpen heeft Jacob van Liesveldt in 1526 een volledige Bijbelvertaling in het Nederlands gedrukt. De Liesveldtbijbel was bij de eerste druk gebaseerd op de Vulgaat en de vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits door Maarten Luther (gepubliceerd in 1524).

Na het verschijnen van Luthers complete bijbelvertaling in 1534, verscheen in 1535 de eerste uitgave waarin de Liesveldbijbel volledig op de Luthervertaling gebaseerd was. In 1542 kwam de zesde druk de Liesveldbijbel van de persen. Daarin waren de kanttekeningen van Luther opgenomen en een afbeelding van de duivel uitgedost als monnik.

De kanttekening: ‘dat de salicheyt de menschen alleen comt door Jesum Christum’ en de afbeelding zorgden ervoor dat Jacob van Liesveldt op 28 november 1545 de marteldood stierf. De Liesveldbijbel beleefde nog tot 1629 verschillende herdrukken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License