Muziek

In de hemel is muziek. Elk der oudsten in de passage hieronder hanteert een harp. Zij zingen een nieuw lied.

Opb 5:8-10 En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren.

Kennelijk is er niet alleen muziek die door de stem wordt gemaakt ('vocale muziek'), maar ook muziek die door ándere middelen wordt gemaakt ('instrumentale muziek').

In het Oude Testament lezen we veelvuldig over muziek en muziekinstrumenten, ook in de Tempeldienst werd gebruik gemaakt van muziekinstrumenten. David speelde citer, een voorloper van de gitaar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License