NBG-Vertaling

De NBG-vertaling wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. Kortweg: NBG 1951.

De vertaling werd in 1951 volledig afgerond maar er werd al begonnen aan deze vertaling rond 1916. Bepaalde delen zijn zelfs al voor 1912 vertaald. Men is toen begonnen met het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament was in zijn geheel gereed in 1938!

De tekst staat nog redelijk dicht bij die van de Statenvertaling en deze vertaling is in veel (protestantse) kringen nog steeds de standaardvertaling. Het is de bedoeling dat de Nieuwe Bijbelvertaling de NBG-vertaling 1951 gaat vervangen voor openbare bijbellezing. Voor bijbelstudie zal de NBG 1951 echter een belangrijke bron blijven gezien het feit dat deze vertaling dichter bij de oorspornkelijke teksten blijft en staat dan de NBV.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License