Ondankbaar

Schrift
Lu 6:35 Hebt daarentegen uw vijanden lief, en doet goed, en leent zonder iets terug te hopen; en uw loon zal groot zijn, en u zult zonen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen.
Gebruikte Griekse woord is Acharistos

2Ti 3:1 Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn;
2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
Gebruikte Griekse woord is Acharistos

L – Laatste dagen
2Ti 3:1 Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn;
2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

Ondankbaarheid is een kenmerk van de laatste dagen. Het is een van de kwade vruchten van zelfzucht, de eerstgenoemde ondeugd.

W – Woord
Het Griekse acharistos is een bijvoeglijk naamwoord en wordt vertaald door "ondankbaar". Het komt in het Nieuwe Testament twee keer voor, zie de aanhalingen bij Schrift

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License