Opstanding

Inleiding

De opstanding van Jezus Christus is hetgeen de Christelijke leer, de boodschap van het Nieuwe Testament, onderscheid van elke andere religie. De opstanding kent twee aspecten: geestelijk en historisch.

Geestelijk

Christenen geloven, op grond van de Bijbel, dat Jezus ná zijn kruisiging en sterven na drie dagen uit het graf is opgestaan en zo de dood heeft overwonnen. Door dit overwinnen van de dood, het symbool en de straf op de zonde, heeft Hij de zonde "teniet gedaan" voor de gelovigen. Zodat iedereen die in Jezus gelooft mag delen met Jezus in zijn overwinning op de dood en voor eeuwig zal leven.

Rom 10:9 - "Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden"

De opstanding is daarmee een zeer belangrijk gegeven. Jezus' lichamelijke opstanding bewees tevens dat hij de macht had over leven en dood en daarmee God was. Daarnaast was het een door hemzelf voorspelde gebeurtenis. Als het niet uitgekomen was wat Jezus had gezegd dan was Hij allang vergeten of de boeken ingegaan als "de zoveelste goeroe".

Historisch

De opstanding, het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood, wordt vaak aangevochten. Toch is het een historisch feit dat niet te ontkennen valt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License