Predestinatie

De grondlegger van de 'uitverkiezingsleer' of Predestinatie-leer was de kerkhervormer Johannes Calvijn. Hij verkondigde de gedachte dat een mens slechts rechtvaardig is voor God door het verzoenende werk van Jezus Christus en de mens zelf daar niets aan toe- of af- kan doen.

Omdat in deze visie de mens niet bij machte is zich te rechtvaardigen voor God meende Calvijn dat God reeds van te voren heeft bepaald wie deze goddelijke rechtvaardiging ten deel zou vallen en wie niet: de uitverkiezingsleer.

Deze opvatting ging in tegen onder meer de opvattingen van de kerkvader Augustinus, die van mening was dat goede werken konden bijdragen tot verzoening met God - een opvatting welke ook Maarten Luther bestreed.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License