Qumran

Een belangrijke vondst met betrekking tot de Bijbel zijn de rollen van Qumran. De Dode-Zeerollen omvatten een collectie handschriften van circa 850 documenten, inclusief verschillende handschriften van de Tenach. De geschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode van 200 voor Christus tot ongeveer 70 na Christus. De vondst is erg belangrijk omdat het vrijwel de enige geschreven bronnen zijn over de joodse wereld uit die tijd. Ze geven ook informatie over de politieke en religieuze situatie van die tijd.

De geschriften werden bij toeval ontdekt en zijn van groot belang bij het onderzoek van de tekst van het Oude, maar ook het Nieuwe, Testament. Gebleken is dat de bekende Masoretentekst, uit de 9e eeuw, vrij nauwkeurig aansluit bij de gevonden geschriften. De Masoreten schreven de tekst over volgens een speciale werkwijze en hadden een methode ontwikkeld om de tekst na afloop te kunnen controleren op fouten. Voor sommige groepen schrijvers maakte de fout van één enkele letter het manuscript onbruikbaar. De rol of het boek werd bij het ontdekken van één fout vernietigd! De Masoretentekst was de basis voor de Statenvertaling (voor wat betreft het Oude Testament). Voor de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is eveneens uitgegaan van deze tekst echter op bepaalde punten is er vanaf geweken.

De grootste ontdekking van deze eeuw deed een Bedoeïen, die op zoek naar een afgedwaalde geit in het westelijk gebied van de Dode Zee de nu beroemde Dode Zee rollen vond. De Arabische Schaapherder Mohammed Edib gooide, terwijl hij naar het dier zocht, een steentje in de opening van een grot en hoorde het geluid van scherven. Hij werd bang, dacht dat er geesten in de grot woonden en rende weg. De volgende dag echter kwam hij terug met zijn neef en gingen zij samen de grot binnen waar zij 8 kruiken vonden, verschillende zelfs nog met het deksel erop. Zij brachten de kruiken naar buiten en begonnen ze te doorzoeken in de hoop er goud of sieraden in te zullen vinden. Zij waren hevig teleurgesteld toen zij alleen maar perkamentrollen vonden, met daarop schrifttekens die zij absoluut niet begrepen. Zeven rollen werden gevonden.
http://israelreis.schouwstra.info/qumran.htm

Zonder deze vondsten zouden we nu nog steeds bepaalde bijbelboeken maar moeizaam kunnen dateren. Uit deze vondsten bleek ook de ongelofelijke accuraatheid waarmee de Bijbel door de duizenden jaren heen is gekopieërd.

Opvallend is dat bij de "Joodse" sekte van de Essenen veel gedeelten uit het Nieuwe Testament werden gevonden. Dr. R. Eisenmann (U.S.A.) is dan ook terecht van mening dat alle boeken van het Nieuwe Testament die wij kenden -van vóór deze vondst- van veel later datum zijn. De boeken van het Nieuwe Testament zouden daarom ook minder betrouwbaar zijn in de weergave van de gedachten van Jezus Christus, dan de bewuste rollen. Dit pas ook in de gedachtengang van Norman Golb's boek "Wie schreef de Dode Zee-rollen?". Volgens hem zijn de teksten van Qumran veel pluriformer dan men aanvankelijk dacht. Niet alleen bevatte de verzameling allerlei Bijbelse boekrollen, ook werden er andere rollen gevonden met ondermeer gedragsregels. Volgens Golb zijn de rollen daarom niet allemaal afkomstig van de Essenen maar van diverse joodse groeperingen uit Jeruzalem die rond het jaar 70 -toen de Romeinen de stad Jeruzalem belegerden- hun rollen verborgen bij de Essenen.

Over het algemeen echter zijn de verschillen in de bekende handschriften en de bij de Essenen gevonden rollen en fragmenten minimaal en bevéstigen zij veeleer de Bijbel als (uiterst) betrouwbaar. Los daarvan is het de vraag of de bij de Essenen gevonden kopieën nu als "de betrouwbaarste" moeten worden uitgeroepen. Wél, in veel gevallen, de oudst bekende!

Externe links

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License