Ryrie, Charles C.

Prof. (emeritus) Charles C. Ryrie is een bekend bijbelgeleerde en auteur. Hij heeft 28 boeken geschreven over uiteenlopende Bijbelse onderwerpen waarvan er meer dan 1,5 miljoen zijn verkocht. Zijn meest bekende werken zijn "Balancing the Christian Life", "The Holy Spirit", "Dispensationalism Today" en "Survey of Bible Doctrine". Daarnaast geniet hij grote bekendheid vanwege de Ryrie Study Bible (Moody Press).

Ryrie is als predikant beroepen door de First Baptist Church in Alton, Illinois. Hij heeft ondermeer aan het Westmont College -als professor en decaan- gewerkt en werd in 1058 president van het Philadelphia College of Bible (nu gefuseerd met een ander instituut tot het Philadelphia Biblical University) welke oorspronkelijk door Dr. C.I. Scofield en William L. Pettingill was opgericht. Daarnaast spendeerde hij een groot deel van zijn academische leven als professor in de systematische theologie aan het Dallas Theological Seminary.

Ryrie is een overtuigd 'dispensationalist' maar houdt niet van polemiek en staat er om bekend dat hij zoekt naar de vreedzame discussie aangaande theologische zaken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License