Scofield

Dr. Cyrus I. Scofield (1843 - 1921) was een Amerikaanse jurist en bijbelonderwijzer.

De meeste mensen kennen hem, voorzover men hem in Nederland kent, van de Scofield Bijbelcursus en de "Scofield Reference Bible", een Bijbel met kanttekeningen waarvan in de loop der jaren over de hele wereld meer dan 10 miljoen exemplaren zijn verkocht en welke nog steeds wordt uitgegeven.

Na een roerig leven kwam Scofield op 36-jarige leeftijd tot geloof. Op 40-jarige leeftijd (1883) werd hij predikant van zijn eerste gemeente, een vrije gemeente te Dallas. Hij bleef tot 1902 predikant van diverse kerken.

Scofield was de (mede)stichter van diverse scholen, bijbelscholen (New York School of the Bible, Philadelphia School of the Bible, Moody Bible Institute), een zendingsorganisatie (Central American Mission), enz. Daarnaast was hij een productief schrijver van ondermeer een bijbelcursus en de hoofdredacteur van de naar hem genoemde "Scofield Reference Bible".

Externe links

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License