Staten Vertaling 77

In 1977 verscheen een herziening van de Staten Vertaling. Deze herziening, ook wel de Tukker-vertaling genoemd naar Ds. W.L. Tukker die de (eind)redactie voerde en voorzitter was van de commissie die deze vertaling maakte, is uitgegeven door het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG).

Omdat het NBG de overtuiging was toegedaan dat het, na het verschijnen van de Nieuwe Vertaling uit 1951 en 'Groot Nieuws voor U' in 1972, ook een verantwoordelijkheid had tegenover bijbellezers die trouw waren aan de Statenvertaling, gaf het in 1977 een herziening daarvan uit.

Deze vertaling voorzag enerzijds in een grote behoefte, anderzijds kwam er ook veel kritiek op. Voor mensen die gewend waren aan de oudere tekstvorm had deze vertaling iets vervreemdends. Anderen achtten een modernisering van de Statenvertaling eigenlijk als onmogelijk, omdat het ondoenlijk zou zijn een zeventiende-eeuws monument te verbouwen tot iets twintigste-eeuws.

Externe links:
Levensbeschrijving Ds. W.L. Tukker, Reformatorisch Dagblad
Nederlands Bijbel Genootschap

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License