Stijlvoorschriften

Stijl- en opmaakvoorschriften voor artikelen op BijbelWiki.

  • Gebruik "headings" als tussenkopjes;
  • Gebruik zo mogelijk korte, eenvoudige en duidelijke, zinnen;
  • Gebruik "Superscript" voor verwijzingen naar Bijbelteksten
  • Schrijf de namen van Bijbelboeken voluit;
  • Schrijf namen van personen voluit;
  • Gebruik bij voorkeur geen Engelse of andere (buitenlandse) woorden of termen;
  • Beperk externe links tot een absoluut minumum.

Toevoegen van informatie
Een "wiki" is een encyclopedisch werk. Plaats daarom geen artikelen of stukken die bedoeld zijn als "bijbelstudie" of mening over een bepaald thema. Daarvoor zijn andere sites en media beschikbaar.

Wijzigen van informatie
Het toevoegen, wijzigen of aanvullen van informatie is expliciet toegestaan, met dien verstande dat de algemene uitgangspunten van BijbelWiki in acht dienen te worden genomen. Let bij het toevoegen van informatie ook op het bestaan van de diverse (sub) categorieën? of groepen!
Verwijderen van informatie

Wees zeer terughoudend met het verwijderen van eerder geplaatste informatie in artikelen of bijdragen van anderen!

Citeren van werken
Bij het citeren van werken van anderen dient er rekening mee te worden gehouden dat de wet voorschrijft dat maximaal 50% van het artikel uit citaat van een derde mag bestaan en er ondanks de gebruikmaking van het citaat of de citaten wel sprake dient te zijn van een origineel, oorspronkelijk, werk.

Volledige overname van reeds bestaande artikelen is alleen met (schriftelijke) instemming van de oorspronkelijke rechthebbende toegestaan en/of wanneer u zelf het oorspronkelijke artikel hebt geschreven en het hier doorplaatst.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License