Textus Receptus

De 'Textus Receptus' (TR) is een collectie van manuscripten welke de eerste gedrukte, complete, Griekse tekst van het Nieuwe Testament bevat.

De eerste versie werd in 1516 gedrukt. Manuscripten voor de uitgave van de tekst werden verzameld door de Nederlandse monnik en humanist Desiderius Erasmus. De tekst fungeerde als uitgangspunt voor de nationale vertalingen, waaronder de Lutherse bijbel (1522) in het Duits, King James Version (1611) in het Engels en de Statenvertaling (1637) in het Nederlands.

De TR behoort tot de Byzantijnse manuscripten die ongeveer 80% van het totaal aantal manuscripten beslaat. De Byzantijnse handschriften hebben weinig onderlinge variatie. Andere grondtekst verzamelingen zijn gebaseerd op andere 'tekstfamilies' die veel grotere onderlinge variaties kennen en tevens dus slechts 20% van alle grondteksten uit maken. De TR is de grondslag voor de Staten Vertaling. Nieuwere vertalingen, zoals bijvoorbeeld de NBG '51 en de NBV zijn gemaakt op grond van de 'kritische' minderheidsteksten. Uitgaven als de New American Standard Bible zijn gemaakt op grond van vergelijking(en) en aanvullingen tussen de TR en de 'kritische' teksten.

Externe links:
Wat Christenen van vandaag moeten weten over het Griekse Nieuwe Testament

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License