Typologie

Een type is ‘een door God bedoelde illustratie van een of andere waarheid’ (Scofield). Het is een "schaduw" -vanuit de Oud-Testamentische geschiedenis- van een Nieuw-Testamentische waarheid. Bekend voorbeeld: de wet. Paulus noemt deze een schaduw of voorafschaduwing:

"Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet
en daarvan niet de gestalte zelf laat zien"
(Hebr. 10:1, NBV)

Bultema 1) zegt het zo: ‘Een type is een door de Geest geinspireerde schaduw van de toekomende goederen, waarvan Christus met inbegrip van Zijn volk en werk het lichaam is.

Belangrijk is, dat men zelf géén typen kan maken of -zoals helaas ook gebeurt- bedenken. Ze zijn ons door God Zelf gegeven in de Bijbel en de mens kan evenmin een type maken als dat hij zelf een profetie zou kunnen maken.

Soorten van Typen in de Bijbel
De diverse Bijbelse typen zijn (deze opsomming is niet volledig):

  1. personen => Adam, Melchizedek, Mozes, Jozua
  2. gebeurtenissen => Noach die bewaard werd door het water heen (beeld van de doop)
  3. voorwerpen => de Tabernakel, het wasvat, de koperen slang, etc.
  4. inzettingen => de sabbat, de offers, de Jordaan
  5. ceremonie => vgl. Hebreeën 9:11. Voorschriften van de dienst en aanbidding van God.

1) Inleiding typologie, Brandpunt Bijbelschool

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License