Vertalingen

Er is een groot aantal Bijbelvertalingen in het Nederlandse taalgebied beschikbaar. De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Daarnaast is van bijvoorbeeld het boek Esther bekend dat deze vermoedelijk in het Perzisch is geschreven en later vertaald naar het Hebreeuws.

Van Liesveltbijbel
De eerste volledige vertaling in de Nederlandse taal was de Van Liesveltvertaling (1526-1542) welke overigens bij de eerste uitgave (1526) op twee andere vertalingen was gebaseerd en niet op de grondtekst; het Oude Testament was een vertaling van de Vulgaat en het Nieuwe Testament was een vertaling van de Luthervertaling. Vanaf 1535 was de gehele van Liesveltvertaling op de Luthervertaling gebaseerd en in 1542 werd een uitgave gedaan die ook de kanttekeningen van Luther bevatte. Opgemerkt moet worden dat ook de Luthervertaling niet gebaseerd was op de grondteksten maar op een Latijnse versie van Erasmus.

Statenvertaling
Een van de oudste, nog steeds in gebruik zijnde, is de Statenvertaling uit 1637. Deze was, net als de King James Bible (KJV) waarvan de eerste uitgave uit 1611 stamt, als één van de eersten vertaald vanuit de grondtekst(en). De KJV was daarbij nog gedeeltelijk gebaseerd op de eerdere uitgave van William Tyndale.

Petrus Canisiusvertaling
Tot aan 1929 was er in het Nederlandse taalgebied geen "Rooms Katholieke" vertaling beschikbaar. In dat jaar verscheen de Petrus Canisiusvertaling, die in 1975-1978 werd opgevold door de Willibrordvertaling.

Bijbelvertalingen

Onderstaande artikelen bevatten meer informatie over de diverse vertalingen van de Bijbel in het Nederlands.

Externe links
Nederlands Bijbel Genootschap
Katholieke Bijbelstichting
Stichting Herziening Statenvertaling

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License