Vulgaat

De Vulgaat (Editio Vulgata) is de belangrijkste bijbelvertaling in het Latijn. Ze is door Hiëronymus gemaakt in opdracht van paus Damasus en kwam tot stand tussen 390 en 405 na Christus. De Vulgaat dankt zijn naam aan de uitdrukking versio vulgata, "volks Latijn " en was geschreven in alledaags Latijn in een bewust onderscheid van het elegante Cicero of literaire Latijn waar Hiëronymus een meester in was.

De Vulgaat werd gemaakt om een meer accurate en eenvoudiger te begrijpen versie te krijgen dan zijn voorgangers. [..] Vanaf 1546 aanvaardde het Vaticaan bij het Concilie van Trente nog slechts deze versie als gezaghebbend, met als gevolg dat katholieke vertalingen van de Bijbel gebaseerd op modern wetenschappelijk onderzoek tot de 20ste eeuw moesten wachten. Vele vertalingen in het Nederlands zijn dan ook op de Vulgaat gebaseerd.

De King James Bible, die grotendeels op de Geneva Bible gebaseerd was welke op zijn beurt weer voor 80% op de vertaling van Tyndale was gebaseerd, was bewust niet gebaseerd op de door de Roomse Kerk geaccordeerde Vulgaat evenals ook de Statenvertaling. De achterliggende motieven waren niet alleen van geestelijke aard maar ook politiek. De Bijbelvertalingen die namelijk het licht zagen waren protestantse vertalingen.

De Vulgaat was een vertaling waarbij rekening werd gehouden met het lezerspubliek. Een eerste 'volkse' vertaling. Doordat de Rooms Katholieke kerk echter in een later stadium geen vertalingen meer toestond in de landstalen en het Latijn een dode taal was geworden was er nauwelijks meer kennis over de Bijbel. De Reformatie bracht hierin verandering.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License