Wat Is Een Wiki

De meeste Wiki's zijn, naar voorbeeld van WikiPedia, volledig open. Deze Bijbel Wiki is gedeeltelijk gesloten van opzet aangezien bepaalde onderdelen voorzien zijn van wachtwoorden c.q. administrators éérst externe links e.d. moeten valideren. Dit om spam en misbruik te voorkomen.

BijbelWiki is een wiki-site naar voorbeeld van het bekende WikiPedia, met dit verschil dat BijbelWiki zich uitsluitend bezig wenst te houden met de "Bijbelse wetenschap": bestuderen, kennis opdoen en delen rondom en over de Bijbel.

Doelstelling
De doelstelling van BijbelWiki is het verspreiden en delen van kennis over de Bijbel.

Een Wiki is een 'open project'. Dit betekent dat een ieder wijzigingen kan maken in de tekst, mits toegestaan door de admins van het project. Er zijn diverse risico's aan verbonden (spam, misbruik, teksten van anderen verwijderen) maar deze worden efficiënt ondervangen vanwege het feit dat een Wiki een "community-project" (zie ook deze link is én door technische voorzieningen waarmee het mogelijk is de aangebrachte wijzigingen terug te draaien

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License