Water

God heeft een ingenieus kringloopsysteem van het water op aarde opgezet. Een belangrijke fase in de kringloop is verdamping. Hiervan spreken de volgende passages:

Psalmen 135:7 Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen; Hij brengt den wind uit Zijn schatkameren voort.

Job 36:27 Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten;
Job 36:28 Welke de wolken uitgieten, [en] over den mens overvloediglijk afdruipen.
Job 36:29 Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken, [en] de krakingen Zijner hutte?
Job 36:30 Zie, Hij breidt over hem Zijn licht uit, en de wortelen der zee bedekt Hij.

Jeremia 10:13 Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren.

Amos 9:6 Die Zijn opperzalen in den hemel bouwt, en Zijn benden heeft Hij op aarde gefondeerd; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; HEERE is Zijn Naam.

In de symboliek van de doop speelt water ook een belangrijke rol, evenals de rituele wassingen van de priesters. Water is een beeld van (nieuw) leven, dat immers alleen kan ontstaan als water aanwezig is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License