Willibrordvertaling

De Willibrordvertaling was -tot aan het uitkomen van de Nieuwe Bijbelvertaling de officiële "Roomse" Bijbelvertaling.

De eerste complete uitgave (Oude en Nieuwe Testament) stamt uit 1975. Een geheel herziene uitgave verscheen in 1995. Alle gedrukte edities bevatten ook inleidingen bij de bijbeltekst; de meeste edities hebben bovendien aantekeningen, dwarsverwijzingen, kaarten en chronologische tabellen.

De Willibrordvertaling kan worden getypeerd als een prettig leesbare vertaling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License