Wonderen

Een wonder is een onnavolgbare gebeurtenis of daad. In principe kan alleen God wonderen doen Psalm 72:18. Van zendelingen en profeten die in dienst van God staan, kan ook worden gezegd dat zij wonderen doen.

Betekenis van wonderen

Een wonder is een teken als het een bijzondere betekenis heeft, en bedoeld is om een bepaald feit te bevestigen. Zo waren de tekens die Jezus verrichtte een bevestiging van zijn gezagspositie.

Wonderen in de Bijbel

Er worden veel wonderen in de Bijbel beschreven.

  • De schepping van de mensen en de dieren, de bergen en de zeeën.
  • Bevrijding uit gevaar
  • Wonderen van genezing?: Genezing van blindheid, melaatsheid, verlamming, doofheid en andere ziektes.
  • Wegsturen van boze geesten
  • Het spreken in een onbekende taal (tongentaal)
  • Jezus die over het water loopt
  • Opstanding uit de dood

Natuurwonderen

Wonderen in de natuur volgen vaak bepaalde natuurkundige, scheikundige of biologische wetmatigheden. Ze laten zien dat er een Ontwerper is van alles wat leeft.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • het ademhalingssysteem
  • de spijsvertering
  • het samenwerken van cellen in een lichaam

Tekenen en wonderen

In de hedendaagse, met name protestantse, theologie is weinig ruimte voor 'wonderen' met één uitzondering, de theologische opvatting en praktijk van de pinkster- of volle evangelie gemeenten (VPE).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License