Zevende Dags Baptisten

Het Zevendedags Baptisme is rond 1600 vanuit (Ana)baptistische- en Sabbattarische groepen in Engeland ontstaan. Rond 1630 trokken de eersten naar Amerika. Daar vandaan bereikte het ook Nederland.

In 1877 werd de eerste Zevendedags Baptisten Gemeente in Nederland opgericht in Haarlem. Via contacten ging in 1918 de Leeuwarder Gemeente van Gedoopte Christenen over tot de Sabbatsviering. Nog weer wat later ontstond in 1930 vanuit de gemeente in Haarlem een gemeente in Amsterdam.

Naast de sabatsviering worden in sommige zevendedags-gemeenten ook andere Oud-Testamentishce 'Bijbelse feesten' gevierd, zoals loofhuttenfeest, het feest van de nieuwe maan e.d.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License